Սիսիան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
11304 Համայնքի տարածքում,սահմանամ. և բարձրլեռն. համայնքի վրչ. տար. հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900295101118200000Տարեկան  Ընտրել
11309 Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900295101118100000Տարեկան  Ընտրել
11311 Քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանաված տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 9002951011185000Տարեկան  Ընտրել
11312 Ավագանու սահմ. կարգին և պայման. համապատ.՝ համայնքի վարչակ. տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9002951011181500Ամսական  Ընտրել
11306 Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90029510111850000Տարեկան  Ընտրել
11301Ա - մինչև 300 քմ մակերես ունեցող անհատական բնակելի /այդ թվում այգեգործական տների/ և մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադր. նշանակության օբյեկների շին. թույլտվ. համար 90029510111815000Միանվագ  Ընտրել
11307Բ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվութ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում (մինչև 26քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ի Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում(50-ից մինչև 100 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
11305 Համայնքի վարչ. տարածքում, սահմանամերձ և բարձրալեռնային համայնքների վարչական տարածքում գտնվող մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90029510111860000Տարեկան  Ընտրել
11310Ա -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9002951011185000Եռամսյակային  Ընտրել
11310Թ -ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ա Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների վաճառքի 90029510111810000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Դ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (50-ից մինչև 100 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ե դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (100-ից մինչև 200 քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Է դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (500 և ավելի քմ)  55000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ժ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Թ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Լ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (100-ից մինչև 200 քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Խ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (200-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
11307Ծ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում(500 և ավելի քմ)  55000Եռամսյակային  Ընտրել
11310Բ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
11310Գ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ)  6000Եռամսյակային  Ընտրել
11310Դ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(50-ից մինչև 100 քմ)  11000Եռամսյակային  Ընտրել
11310Ժ -ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  1500Եռամսյակային  Ընտրել
11310Ի -ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (50-ից մինչև 100 քմ)  2500Եռամսյակային  Ընտրել
11307Զ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (200-ից 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
11315 Քաղաքացիական ծիսակատարությունների իրականացման թույլտվության համար 900295101118500000Տարեկան  Ընտրել
11313 ՀՀ համայնքների խորհրդանիշները /զինանշան, անվանում և այլն/, որպես օրենքով գրանց. ապրանք. նշան, ապրանք. արտադրութ., աշխատանք. կատարման, ծառայութ. մատուցման գործընթացում օգտագործ. թույլտվության համար 900295101118100000Տարեկան  Ընտրել
11307Գ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվութ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում (26քմ-ից մինչև 50քմ )  13000Եռամսյակային  Ընտրել
11304Ա Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900295101118300000Տարեկան  Ընտրել
11304Բ Սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնք. վարչ. տարածքում, բացառ. միջպետակ. և հանրապետ. նշանակ. ավտոմոբ. ճանապ. կողեզր. հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900295101118300000Տարեկան  Ընտրել
11310Ը -ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9002951011181000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ