Սիսիան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900295101118300000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900295101118100000Տարեկան  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 9002951011185000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9002951011181500Ամսական  Ընտրել
1145 ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90029510111850000Տարեկան  Ընտրել
1133Ա - մինչև 300 քմ մակերես ունեցող անհատական բնակելի /այդ թվում այգեգործական տների/ և մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադր. նշանակության օբյեկների շին. թույլտվ. համար 90029510111815000Միանվագ  Ընտրել
1137Գ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվութ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում (26-ից մինչև 51քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում(51-ից մինչև 100 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90029510111860000Տարեկան  Ընտրել
1147Ա -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26 քմ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ա -ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ )  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (501 և ավելի քմ)  55000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտ. համար հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում(501 և ավելի քմ)  55000Եռամսյակային  Ընտրել
1147Բ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ)  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1147Գ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(51-ից մինչև 100 քմ)  11000Եռամսյակային  Ընտրել
1147Դ -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(101-ից մինչև 200 քմ)  17000Եռամսյակային  Ընտրել
1147Ե -հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(201-ից մինչև 500 քմ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ -ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  1500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (201-ից 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1149 Քաղաքացիական ծիսակատարությունների իրականացման թույլտվության համար 900295101118500000Տարեկան  Ընտրել
1149Ա ժզ) ՀՀ համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900295101118100000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ